اسکوتی 3 سانتی متری

ابزاری طراحی شده جهت کرنر یا کنج دیوار، کف و سقف ساختمان که زاویه داخلی را به عرض 3 سانتی متر پوشش میدهد.

هر شاخه از این محصول به طول 3 متر تولید شده و در کارتن های 35 شاخه ای بسته بندی می گردد.

لذا قیمت در سایت بر اساس هر شاخه محصول درج گردیده است.

600,000