قرنیز 11 سانتی متری پاشنه بلند

قرنیز 11 سانتی متری از نوع پاشنه بلند با ضخامت حدود 8 الی 9 میلی متر و ارتفاع 11 سانتی متر

این محصول در شاخه های سه متری تولید شده و در کارتن های 20 شاخه ای بسته بندی می گردد.

لذا قیمت در سایت بر اساس هر شاخه محصول درج گردیده است.

990,000