پروفیل 15 سانتی متری

قرنیز 15 سانتی متری از نوع پاشنه بلند با ضخامت حدود 1 سانتی متر و ارتفاع 15 سانتی متر با طرح سنگ

این محصول در شاخه های سه متری تولید شده و در کارتن های 10 شاخه ای بسته بندی می گردد.

لذا قیمت در سایت بر اساس هر شاخه محصول درج گردیده است.

2,500,000