قرنیز 7 سانتی متری پاشنه کوتاه

قرنیز 7 سانتی متری از نوع پاشنه کوتاه با ضخامت حدود 6 میلی متر و ارتفاع 7 سانتی متر

این محصول در شاخه های سه متری تولید شده و در کارتن های 30 شاخه ای بسته بندی می گردد.

لذا قیمت در سایت بر اساس هر شاخه محصول درج گردیده است.

750,000